FANDOM


Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП, популярна назва - есдеки) - політична партія, що утворилася у грудні 1905 року з Революційної української партії. Визнавала марксистську ідеологію; складалася з інтелігенції, частково з робітників і селян. Підкреслюючи національне питання і домагаючись автономії України, УСДРП вела свою діяльність незалежно від Російської соціал-демократичної робітничої партії.

Після першої російської революції 1905-1907 років, у період столипінської реакції, виступала разом з Бундом, почасти з меншовиками. У 1908 році нараховувала близько 3 тис. членів. Видавала газети "Праця" (1909-1910), "Робітник" (виходила в Харкові до червня 1918), "Наш голос" (1910-1911). Провідними діячами партії були: Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Дмитро Антонович, Левко Юркевич, Михайло Ткаченко, М.Ковальський, Микола Порш. Після Лютневої революції в Росії УСДРП відновила свою діяльність на з’їзді в Києві 17-18 квітня 1917 року і добивалася автономії України в складі демократичної Росії. Її друкованим органом була "Робітнича газета".

У період існування Центральної Ради УСДРП виконувала роботу виконавчої влади (уряд Володимира Винниченка). Перебуваючи на поміркованих позиціях в аграрному питанні, УСДРП втратила підтримку українського селянства, яке йшло в основному за Українською партією соціалістів-революціонерів (УПСР).
Після проголошення IV Універсалу в уряді залишилося тільки 2 члени партії - Дмитро Антонович і Михайло Ткаченко. У період гетьманату УСДРП перебувала в опозиції до режиму Павла Скоропадського, а її лідери (В.Винниченко, С.Петлюра та інші) тимчасово знаходилися під арештом. УСДРП входила до складу Українського національного союзу, брала участь у підготовці антигетьманського повстання та формуванні Директорії УНР, до якої увійшли В.Винниченко і С.Петлюра.

У 1918-1920 роках члени УСДРП очолювали Раду народних міністрів УНР (Володимир Чехівський, Борис Мартос, Ісаак Мазепа). На IV з’їзді (10-12 січня 1919) УСДРП розкололася на дві фракції: праву - "офіційну соціал-демократію" і ліву - "незалежну", яка з підозрою ставилася до централізаторської політики російських більшовиків в Україні, але визнавала необхідними організацію Радянської влади в УНР, установлення "диктатури пролетаріату" і негайного миру з радянською Росією (А.Пісоцький, Василь і Юрій Мазуренки, М.Ткаченко, М.Авдієнко). Більшість з’їзду, що очолювали М.Порш, В.Винниченко, С.Петлюра, І.Мазепа, відстоювала ідею "трудової демократії", висловилася за поступову соціалізацію головних галузей господарства й підтримку Директорії УНР. Під час Трудового конгресу України УСДРП висловилася за демократичний парламентаризм, збереження повноти влади в руках Директорії УНР.

Щоб Директорія УНР могла вести переговори з Антантою, соціал-демократи відкликали 7 лютого 1919 року своїх міністрів-соціалістів з уряду, надавши можливість голові Ради народних міністрів Сергію Остапенку почати переговори з представниками французького військового командування в Одесі. Одночасно С.Петлюра вийшов з УСДРП, а В.Винниченко пішов з посади голови Директорії УНР, передавши свої повноваження С.Петлюрі. ЦК УСДРП, що залишився в Україні, продовжував підтримувати політику Директорії УНР і урядів Б.Мартоса й І.Мазепи. Ті ж члени партії, що емігрували (В.Винниченко, Б.Матюшенко, В.Левицький, П. Дідушок, М.Порш, В.Мазуренко, С.Вікул), на конференції 1919 року у Відні добивалися виходу есдеків (УСДРП) з уряду.

"Незалежні" есдеки в січні 1920 року створили Українську комуністичну партію, що стала легальною радянською партією і виступала за незалежність УРСР.

В еміграції "Закордонна делегація УСДРП" (І.Мазепа, П.Феденко, О.Козловський, О.Бочковський, В.Матюшенко, В.Старосольський, Й.Безпалко) мала центр у Празі й належала до Соціалістичного Інтернаціоналу. Партійні друковані органи: "Вільна Україна", "Соціалістична думка" (1922-1923), "Соціаліст-демократ". Після Другої світової війни (1939-1945) УСДРП взяла участь у створенні Української національної ради. У 1950 році УСДРП об’єдналася з іншими соціалістичними партіями в Українську соціалістичну партію.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі