FANDOM


Поля́ни або східні поляни — східнослов'янське плем'я (союз племен) VI–IX ст., що мешкало в Центральній Наддніпрянщині.

НазваРедагувати

Невідомо, чи є назва «поляни» самоназвою, адже окрім «Повісті минулих літ» в жодних інших вітчизняних письмових джерелах воно не використовується. З огляду на те, що союз з ідентичною назвою відомий на берегах Варти, і саме від нього отримала свою назву Польська держава, Микола Нікольський зробив висновок, що назва швидше за все є запозиченням з західнослов'янських джерел, внесеним до літопису ігуменом Києво-Печерської Лаври Ніконом у XII сторіччі.

З
Файл:Полянська жінка.jpg
а археологічними джерелами, рівень матеріальної культури полян був відносно високим. Літопис також характеризує полян як найрозвинутіше в соціально-економічному відношенні східнослов'янське плем'я. Основою господарства полян було землеробство із застосуванням рала і плуга. Розвинутими були також скотарство, промисли та ремесла.

Вперше поляни згадуються в найдавнішій, недатованій частині «Повісті минулих літ». За повідомленням літопису на чолі полянського союзу стояв напівлегендарний князь Кий, а також його брати Щек і Хорив, які заснували Київ, що перетворився на племінний центр. На думку деяких дослідників, про полян та їхню землю «Палунь» розповідається у вірменському літописі 7 ст., де також є легенда про заснування Києва трьома братами.

В процесі розкладу родо-племінного ладу і становлення феодальних відносин у 6-9 ст. у межах племінної території полян на землях навколо Києва утворилося політичне об'єднання, відоме з іноземних джерел як Куявія. Власне Київське князівство більшої частини 9 ст. посідало доволі скромну за розмірами територію у Середній Наддніпрянщині. На півночі, за р. Тетеревом, за декілька десятків кілометрів від Києва, починалася земля ще не залежного від цього князівства, величезного союзу древлянських племен. На лівобережжі Дніпра рубежі цієї першої Київської держави простяглися на схід лише на 50-70 км. На півдні кордон князівства сягав р. Рось, тобто був за 100 км від Києва. Проте політичний вплив Києва поширювався на велику територію і залежали від неї інші союзи племен, зокрема сіверян.

Київські князі IX–X ст., на відміну від ватажків підкорених ними племен, не використовували титул «князя полян». Літопис пояснює це тим, що з часом «полян» стали йменувати «руссю». Річ у тому, що латинь «rus» (rura, ruris) якраз і означає «поле», «село», «земля» і у широкому значенні — «

Файл:Полянські чоловіки.jpg

країна» (у Таціта і Овідія). Сама назва «поляни», скоріш, походить від старогрецького «πολευω» — «обертатися» (як і «τρεπω» у назві «Треполь») і, що важливо, «бути державним» і «орати». Саме тому Геродот називав це населення «скіфи-орачі». Згідно з традицією древніх — перші землероби були й найліпшими державниками (Легенда про «Плуг Цинцінната»). Дослідники, щоправда, бачать у цьому поясненні пізнішу редакційну вставку. Назву «русь» використовують і іноземні джерела, яким невідоме ім'я «полян». Зокрема, коли розповідають, про морські походи русів проти наймогутнішої держави середньовічного світу — Візантії. Наприкінці 8 чи на початку 9 ст. загін русів на чолі з князем Бравлином штурмом здобула візантійське місто Сурож (нинішній Судак) у Криму, а інше військо, ім'я ватажка якої невідоме, між 825 і 842 рр. заволоділа візантійським містом Амастридою на малоазійському узбережжі Чорного моря. Тоді ж Київське князівство вийшло на міжнародну арену. 839 р. посольство Русі відвідало імператора франків Людовика Благочестивого з пропозицією дружби. Прикметно, що посли називали князя русів хозарським словом «каган» (цар).

Київське князівство стало ядром великої давньоруської держави — Київської Русі. Останній раз поляни згадуються в літописі під 944 р.

Західні поляниРедагувати

Окрім східних полян, були ще і західні. Вони проживали на території Західної України.